Ghế Bull bar

Ghế Bull bar
Ghế Bull bar
Ghế Bull bar
Ghế Bull bar
Ghế Bull bar
1 / 5
Ghế Bull bar
Ghế Bull bar
Ghế Bull bar
Ghế Bull bar
Ghế Bull bar

Ghế Bull bar

1.300.000đ


Các lựa chọn:
Ghế bull bar cao 75 gỗ ash

Sơn màu tùy chọn

Nệm bọc tùy chọn