Ghế bull tròn

Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
1 / 7
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn
Ghế bull tròn

Ghế bull tròn

950.000đ


Các lựa chọn:
Bull tròn hay còn gọi là bull chéo

Gỗ ash sơn màu tùy chọn