Chân bàn tròn viền vàng

Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng
1 / 5
Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng
Chân bàn tròn viền vàng

Chân bàn tròn viền vàng

4.000.000đ


Các lựa chọn:
Cao 73cm

Thích hợp mặt bàn 1m3

Sắt sơn tĩnh điện đen nhám và viền vàng inox