Dùng cưa lọng cắt mặt tròn

Dùng cưa lọng cắt mặt tròn
1 / 1

Dùng cưa lọng cắt mặt tròn

1.000.000đ


Các lựa chọn:


Circle Cutting With Jigsaw

Dùng cưa lọng để cắt 1 mặt gỗ tròn mong muốnKhi nghiêng lưỡi bạn có thể tạo 1 góc vát cạnh 45 đô