Ghế bar Bonny 1

Ghế bar Bonny 1
Ghế bar Bonny 1
Ghế bar Bonny 1
Ghế bar Bonny 1
1 / 4
Ghế bar Bonny 1
Ghế bar Bonny 1
Ghế bar Bonny 1
Ghế bar Bonny 1

Ghế bar Bonny 1

1.000.000 đ


Các lựa chọn:
Chất liệu gỗ cao su

Cao 75

Chịu tải cho người 130kg đã test

Làm ghế đứng thắp nhang hay đứng sửa điện nước vô tư