Bàn trà Nhật 1m2-60-36

Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
1 / 5
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36
Bàn trà Nhật 1m2-60-36

Bàn trà Nhật 1m2-60-36

3.500.000đ


Các lựa chọn:
Gỗ Ash

Kích thước 1200-600-360

Dày 22mm

Sơn Pu màu tự nhiên