Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60

Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
1 / 5
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60

Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3 1m2-60

3.500.000đ


Các lựa chọn:
Bàn sofa chữ nhật

Chân inox 304 mạ #vàng #pvd

kích thước 1m2-60

Cao 45cm

Đá volakas nhân tạo hoặc trắng sứ