Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá


Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
1 / 5
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá
Bàn trà HX3 chân sắt tĩnh điện mặt đá

Các lựa chọn:
D60

H45

Chân sắt sơn tĩnh điện

Mặt đá nhân tạo