Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng

Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
1 / 6
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng
Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng

Chân bàn sắt sơn tĩnh điện ống đồng

1.500.000đ


Các lựa chọn:
Khung bàn chân sắt sơn tĩnh điện , ống chân bịt đồng

Phù hợp mặt bàn đá, gỗ kích thước 1m2 đến 1m6