Bàn trà tròn Epoxy 60


Bàn trà tròn Epoxy 60
Bàn trà tròn Epoxy 60
Bàn trà tròn Epoxy 60
Bàn trà tròn Epoxy 60
1 / 4
Bàn trà tròn Epoxy 60
Bàn trà tròn Epoxy 60
Bàn trà tròn Epoxy 60
Bàn trà tròn Epoxy 60
Kích thước:

Đường kính 600*35mm

Chất liệu: Chân gỗ sồi ,mặt bàn gỗ hương kết hợp keo Epoxy