Sofa KBH 2m

Sofa KBH 2m
Sofa KBH 2m
Sofa KBH 2m
1 / 3
Sofa KBH 2m
Sofa KBH 2m
Sofa KBH 2m

Sofa KBH 2m

9.500.000đ


Các lựa chọn:
Sofa #KBH 2m

Chất liệu gỗ ash - tần bì

Màu sắc sơn PU tuỳ chọn

Vải nhung- bố ......