Sofa Fly 2m

Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
1 / 6
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m
Sofa Fly 2m

Sofa Fly 2m

9.500.000đ


Các lựa chọn:
Gỗ ash sơn màu tùy thích

Nệm simili hoặc vải màu sắc chất liệu tùy chọn

#fly

W-2m-D75-H1 27cm ,H2 63cm,H70cm

#fly