Sofa Fly 1m6

Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
1 / 7
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6
Sofa Fly 1m6

Sofa Fly 1m6

8.500.000 đ


Các lựa chọn:
Gỗ ash sơn màu tùy thích

Nệm simili hoặc vải màu sắc chất liệu tùy chọn

W1m6-D75-H1 27cm ,H2 63cm,H70cm

#fly