Sofa Fly 2

Sofa Fly 2
Sofa Fly 2
Sofa Fly 2
Sofa Fly 2
Sofa Fly 2
1 / 5
Sofa Fly 2
Sofa Fly 2
Sofa Fly 2
Sofa Fly 2
Sofa Fly 2

Sofa Fly 2

9.000.000đ


Các lựa chọn:
Gỗ Ash

Nệm D40

Vải nhung,bố,nỉ .....

Kích thước 1m6-1m8-2m