Chân bàn chữ TL - Thanh Long

Chân bàn chữ TL - Thanh Long
Chân bàn chữ TL - Thanh Long
1 / 2
Chân bàn chữ TL - Thanh Long
Chân bàn chữ TL - Thanh Long

Chân bàn chữ TL - Thanh Long

3.500.000đ


Các lựa chọn:
Chân bàn chữ TL - Thanh Long

Sắt sơn tĩnh điện màu đen

Phù hợp kt bàn 1m4-1m

Kích thước mặt 1m35-60