Dao,nĩa mạ vàng SBS Đức


Dao,nĩa mạ vàng SBS Đức
Dao,nĩa mạ vàng SBS Đức
Dao,nĩa mạ vàng SBS Đức
1 / 3
Dao,nĩa mạ vàng SBS Đức
Dao,nĩa mạ vàng SBS Đức
Dao,nĩa mạ vàng SBS Đức

Các lựa chọn:
Bộ dao muỗng nĩa mạ vàng 23k

- Còn lại nĩa và dao

Giá 200k/em