Chân bàn MAD

Chân bàn MAD
Chân bàn MAD
1 / 2
Chân bàn MAD
Chân bàn MAD

Chân bàn MAD

2.500.000 đ


Các lựa chọn:
Chân bàn ăn MAD cho mặt đá các kích thước từ 1m -2m dài, bề rộng 70-90cm

Màu gỗ tự nhiên và cánh gián

Sơn qua các màu khác +200k