Chân bàn MAD


Chân bàn MAD
Chân bàn MAD
1 / 2
Chân bàn MAD
Chân bàn MAD

Các lựa chọn:
Chân bàn ăn MAD cho mặt đá các kích thước từ 1m -2m dài, bề rộng 70-90cm
Màu gỗ tự nhiên và cánh gián
Sơn qua các màu khác +200k