Chân bàn Mad Dining


Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining
1 / 5
Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining
Chân bàn Mad Dining

Các lựa chọn:
Chân bàn gỗ ash #MAD

Kích thước chiều cao chuẩn

Có các kích thước từ 1m2- 1m8

#chân_bàn_ăn

#chân_bàn_cafe

#chân_bàn_làm_việc

#dinner_table