Dây thun dệt bản 5cm 50m


Dây thun dệt bản 5cm 50m
1 / 1

Các lựa chọn:
Dây thun dệt

Bản rộng dây 50mm

Độ co giãn tuy theo yêu cầu.

Sử dụng làm dây chằng hàng, dùng làm ghế sofa,...