Tủ 12 hộc cổ


Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
1 / 5
Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
Tủ 12 hộc cổ
Chất liệ gỗ sồi phong cách Retro của Châu Âu

với nhiều vết xước và lỗ đinh