Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4


Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
1 / 4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4

Các lựa chọn:
Bàn trà inox 304 mạ #vàng

Kính hoặc đá

D50 - D65

#pvd