Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4

Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
1 / 4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4
Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4

Bàn trà đôi inox mạ vàng chân 3 sọc HX4

4.800.000 đ


Các lựa chọn:
Bàn trà inox 304 mạ #vàng

Kính hoặc đá

D50 - D65

#pvd