Chân bàn sofa inox mạ PVD


Chân bàn sofa inox mạ PVD
Chân bàn sofa inox mạ PVD
Chân bàn sofa inox mạ PVD
1 / 3
Chân bàn sofa inox mạ PVD
Chân bàn sofa inox mạ PVD
Chân bàn sofa inox mạ PVD

Các lựa chọn:
Chân bàn sofa inox mạ vàng PVD

1 thanh

3 thanh

... có 3 loại đường kính D nhỏ 50cm ,D lớn 65cm

chiều cao H nhỏ 40cm, H lớn 45cm