Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut


Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
1 / 5
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut
Bàn trà sofa 2 tầng gỗ walnut

Các lựa chọn:
Chất liệu gỗ walnut

Đường kính 70cm ( sản phẩm có thể sai lệch 1-2cm do làm thủ công)