Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A


Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
1 / 3
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A

Các lựa chọn:
Sắt sơn nhũ vàng hoặc đen

Mặt đá nhân tạo hoạc tự nhiên

2000k-3000k

Kích thước :

- Cao 45cm

- Đường kính mặt 67-70cm