Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A


Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
1 / 3
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Bàn trà Kim cương mặt đá HX1A
Sắt sơn nhũ vàng hoặc đen

Mặt đá nhân tạo hoạc tự nhiên

2000k-3000k

Kích thước :

- Cao 45cm

- Đường kính mặt 67-70cm