Bàn trà đa năng

Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
1 / 12
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng
Bàn trà đa năng

Bàn trà đa năng

390.000đ


Các lựa chọn:
Bàn đa năng :

- Laptop desk

- Table bed

- Monitor table

- Tea, coffee table

... and more

Hàng XK qua USA, kích thước (24x14x10) inch = (61x35x25)cm

Chất liệu gỗ sồi verneer lõi HDF

Màu sắc : trắng