Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45

Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
1 / 6
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45
Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45

Bàn trà mặt âm đá tự nhiên Carrara D55 H45

3.000.000 đ


Các lựa chọn:
Gỗ Ash - Tần bì - Sồi Nga

Cao 45 cm

Đường kính 55 cm

Đá tự nhiên Carrara