Bàn trà Halo

Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
1 / 8
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo
Bàn trà Halo

Bàn trà Halo

1.000.000đ


Các lựa chọn:
Bàn trà Halo

Màu đen

Full thùng ( kt thùng 68x68x20)

gỗ Oak