Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5


Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
1 / 5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng HX5

Các lựa chọn:
Inox mạ vàng

Đá Volakas nhân tạo

Đường kính 70cm

cao 49cm