Bàn Kalota gỗ và đá


Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
1 / 5
Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
Bàn Kalota gỗ và đá
kích thước 1m4-80 cao 75

Mặt đá nhân tạo volakas

Khung gỗ sồi