Tượng không nói

Tượng không nói
Tượng không nói
1 / 2
Tượng không nói
Tượng không nói

Tượng không nói

400.000 đ


Các lựa chọn:
CHất liệu làm bằng bột đá

Cao 30cm

Trọng lượng 1kg

SƠn màu đồng giả cổ