Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6


Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
1 / 5
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6
Bàn trà sofa mạ vàng hồng HX6

Các lựa chọn:
Bàn sofa mạ vàng hồng #PVD

Bàn nhỏ 50cm

Bàn lớn 65cm

Đá Moka hoặc kính cường lực

1 Mẹ + 1 con = 5000k

1 mẹ + 2 con = 7000k