Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật


Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật
1 / 4
Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng chữ nhật

Các lựa chọn:
Đá tự nhiên Cara
Chân inox 304 mạ vàng