Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999 HX5


Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999 HX5
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999 HX5
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999 HX5
1 / 3
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999 HX5
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999 HX5
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999 HX5

Các lựa chọn:
Bàn inox mạ #vàng

cao 47cm

đường kính 70cm

Đá volakas nhân tạo