Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999


Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999
1 / 3
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng 9999
Bàn inox mạ vàng

cao 47cm

đường kính 70cm

Đá volakas nhân tạo