Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3


Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
1 / 1

Các lựa chọn:
Bàn sofa chữ nhật

Chân inox 304 mạ #vàng

kích thước 1m2-60

Cao 45cm

Đá volakas nhân tạo hoặc trắng sứ