Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3


Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
1 / 5
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3
Bàn sofa chữ nhật mạ vàng HX3

Các lựa chọn:
Bàn sofa chữ nhật

Chân inox 304 mạ #vàng #pvd

kích thước 1m2-60

Cao 45cm

Đá volakas nhân tạo hoặc trắng sứ