Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva


Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
1 / 13
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn ăn Latus và ghế Neva
Bộ bàn #ghế_gỗ_sồi

Bàn #Latus kết hợp ghê #Neva có tay hoặc không tay

Bàn Latus kích thước 1m4,1m6,1m8 * ngang 80cm* cao 75cm

Ghế Neva không tay 1600k/c

Ghế Neva có tay 1500k/c

Nệm 100k/c

Màu sắc : Màu nâu walnut hoặc màu sồi tự nhiên