Bàn trà sofa đá đen


Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
1 / 4
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen

Các lựa chọn:
Mặt đá đen vân mây
Chân gỗ ash màu tự nhiên hoặc nâu nhạt

Cao 45cm

Mặt đá d= 60cm