Bàn trà sofa đá đen


Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
1 / 4
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Bàn trà sofa đá đen
Mặt đá đen vân mây
Chân gỗ ash màu tự nhiên hoặc nâu nhạt

Cao 45cm

Mặt đá d= 60cm