Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4


Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
1 / 6
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối dài 2m4
Bàn gỗ Me Tây Nguyên Khối

dài 2m4

rộng 96cm eo nhỏ rộng 64cm

cao 78cm

dày 7cm

Chân sắt sơn tĩnh điện