Mặt gỗ Me tây A,B,C


Mặt gỗ Me tây A,B,C
Mặt gỗ Me tây A,B,C
Mặt gỗ Me tây A,B,C
1 / 3
Mặt gỗ Me tây A,B,C
Mặt gỗ Me tây A,B,C
Mặt gỗ Me tây A,B,C
Gỗ me tây nguyên tấm

+A 1600k kích thước 1m*0,5m*dày 4cm

+B 3500K kích thước đều 1m*0.5m*dày 4cm

+C 11000K kích thước 2m*0,6m*dày 6cm