Bình bông bằng đồng nguyên khối

Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
1 / 8
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối
Bình bông bằng đồng nguyên khối

Bình bông bằng đồng nguyên khối

900.000đ


Các lựa chọn:
Chất liệu đồng nguyên khối CNC

Kích thước như hình ảnh

Nguyên hộp làm quà tặng rất đẹp