Sofa Amazon 2m


Sofa Amazon 2m
Sofa Amazon 2m
Sofa Amazon 2m
Sofa Amazon 2m
1 / 4
Sofa Amazon 2m
Sofa Amazon 2m
Sofa Amazon 2m
Sofa Amazon 2m
Gỗ sồi dày 4cm

Kích thước 2m*70

Nệm mút bọc vải tùy chọn