Ghế bar Root gỗ sồi


Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
1 / 7
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi
Ghế bar Root gỗ sồi

Các lựa chọn:
Ghế Root gỗ sồi dành cho quầy đảo, quầy bar

Chiều cao đến mặt ngồi 65cm

Kích thước mặt ngồi 40x30cm

SL 2c: chỉ còn 1200k/c

#root

Link shibuiinteriors.co.nz/produ...