Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu


Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
1 / 9
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu

Các lựa chọn:
Ghế băng gỗ sồi xuất khẩu Châu Âu

- 1m8 giá 3000k

- 1m4 giá 3500k (full sồi)

Cao 48cm * rộng 40cm

Nặng 40-50kg

#ghế_băng