Ghế bar Root gỗ ash - oak


Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
1 / 7
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak
Ghế bar Root gỗ ash - oak

Các lựa chọn:
Ghế Root gỗ sồi dành cho quầy đảo, quầy bar

Chiều cao đến mặt ngồi 65cm

Kích thước mặt ngồi 40x30cm

#root

Link shibuiinteriors.co.nz/produ...