Ghế băng gỗ cổ điển 1m45


Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
1 / 5
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Ghế băng gỗ cổ điển 1m45
Hàng xuất khẩu đóng thùng.

Tự tay khui thùng và lắp ráp luôn nhe.

Gỗ tràm nguyên tấm.

Kích thước 145*40*45

#s8