Bàn Twist D110

Bàn Twist D110
Bàn Twist D110
Bàn Twist D110
Bàn Twist D110
Bàn Twist D110
1 / 5
Bàn Twist D110
Bàn Twist D110
Bàn Twist D110
Bàn Twist D110
Bàn Twist D110

Bàn Twist D110

7.000.000 đ


Các lựa chọn:
Bàn gỗ Twist

Chất liệu Ash

Cao 75

Tròn D110

Dày 3,4cm