Khúc Lũa Trang Trí


Khúc Lũa Trang Trí
Khúc Lũa Trang Trí
Khúc Lũa Trang Trí
Khúc Lũa Trang Trí
1 / 4
Khúc Lũa Trang Trí
Khúc Lũa Trang Trí
Khúc Lũa Trang Trí
Khúc Lũa Trang Trí
#decor

Lũa gỗ tự nhiên .

Điêu khắc làm kệ trang trí phòng khách, phòng ngủ.....