Ghế Thonet 18 gỗ ash uốn cong


Ghế Thonet 18 gỗ ash uốn cong
1 / 1

Các lựa chọn:
#Thonet 18 được giới thiệu vào năm 1876 - 5 năm sau khi Michael Thonet qua đời (1796 - 1871). Ở thời điểm tưởng chừng như kỷ nguyên của dòng ghế Thonet huyền thoại đã chấm dứt, thì Thonet 18 lại được mang đến với công chung với những cải tiến từ dòng ghế Thonet 14 trước đó, đam lại cảm giác ổn định và thoải mái hơn cho người dùng.

Các thành viên trong gia đình ông tiếp tục những nghiên cứu và phát triển dòng ghế Thonet để biến chúng thành một trong những dòng ghế phổ biến nhất hiện nay.