Ghế Kennedy gỗ ash


Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
1 / 13
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash
Ghế Kennedy gỗ ash

Các lựa chọn:
Cao 46-71-75cm

Ngang 59cm

Sâu 47cm

Màu sắc tự nhiên /walnut

#kennedy

#ash