Ghế nhựa đúc 6 màu


Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
1 / 6
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu
Ghế nhựa đúc 6 màu

Các lựa chọn:
Kích thước:59 x 46 x 79 cm

Chất liệu nhựa PP

Đúc nguyên chiếc,chịu nắng mưa ngon la